" Εθνική και διεθνής Αθλητική Έννομη Τάξη"
Στην Αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά στις 31- 3-2023 διεξήχθη με επιτυχία το Σεμινάριο επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, υπό την Προεδρία του Καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημητρίου Παναγιωτόπουλου.

****

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σεμινάριο,στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,7 Δεκεμβρίου 2022

****

Αθλητικό Σωματείο

Ειδικό Αθλητικό Δίκαιο Lex Sportiva
(Αθήνα 2022)

****

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. , Ε.Ο.Ε. 2021

 Ο Κώδικας ΦΙ.Π.Η.Δ  είναι o κανονισμός της λειτουργίας της ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 22 του καταστατικού της Ε.Ο.Ε  ως Νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου , κυρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4639/2019 μετά την τροποποίηση από τις οικείες διατάξεις του Ν.4726/2020.

*****

E-learning Education Program 
Sports Law
&
International Sports Law

Began on Monday 25th September 2017, Νέος κύκλος 2023 με link στη

******

Δημοσίευση  νόμων  για τον Αθλητισμό

  • Νόμοι 4908/2022 (ΦΕΚ Α 52/11.3.2022), Ν.4809/2021(ΦΕΚ 102/Α/19-6-2021),
    Ν.
    4 726/2020 (ΦΕΚ 181/Α/18-9-2020)

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις.

Ν. 4714/2020, Άρθρο 142 (ΦΕΚ 148/Α/31-07-2020)

  • Εγγραφή  Αθλητικών Σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

  • Νόμος 4639 /2019  (ΦΕΚ 185/Α/22-11-2019)

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin τη 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε Ν.Π.Ι.Δ., κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις.

********


25th IASL International Sports Law Congress

"Professionalism in Sports Activities, International Sports Rules / Sports law Code”

Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2019

 

******

24th IASL International Sports Law Congress

"Professional Sports law: Law and Justice in Football and Basketball.

Αθήνα , 2-3 Νοεμβρίου 2018

 

******

Συμπόσιο Αθλητικού Δικαίου

International Symposium of Sports Law
Law and Justice in Football

Αθήνα 17 Μαρτίου  2018

https://www.sportslawacademy.com/index.php/symposiums/international-symposium-of-sports-law-2018

*********

 Sports Law Honorary Ceremony

Honorary Ceremony for HRH Prince NAWAFBINFAISAL
At the University of Athens, Friday 19 May 2017,

 *****

Κώδικας του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ

  Ν. 4791/2021 (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2021)
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.

*****

Για τα συνέδρια της IASL
Βλ. περισσότερα: Sports Law Academy