Ι. Invited lecturer in International Congresses and Seminars

 • China University of Political Science and Law, "Categoriesof Sports Law and Fields of Research and Implementation", Beijing 2018, China
 • Faculty in Law of Peter Pazmany University, Budapest 2018, Sports Law, Hungary,
 • Niccolò Cusano University, Meaning and Forms of Liability in Sporting Action,  2017, Rome
 • Russian International  Olympic University, "Implementation of Sports Law",  Sochi 2016, Russia
 • In Sports law Conference, Kadir Has University,   Lex Sportiva and Sports Jurisdiction,    Kadir Has Campus, Cibali Hall, Istanbul, June 27th 2015.Turke http://www.khas.edu.tr/sports-studies-research/85.
 • In the first International Conference on Sports Management and Sports Law, American University ion Emirates,  United Arab Emirates, Dubai on March 3rd, 2015.
 • In International Congress of Sports Law, “ International Legitimacy of Sports, Sports Law and Sports Tourism, and Lex Sportiva” , with topic: “General principles of law in international sports activities and Lex Sportiva”, Bali 29-30 Oct. 2013, Indonesia
 • In International Round Table Discussion which took place in Jakarta, at hotel Atlet Century, Lex Sportiva Instituta with topic: SPORTS LAW, SPORTS TOURISM AND TERRORISM , June 28th, 2013, Jakarta -Indonesia,
 • In Moscow State Law University named after O. E. Kutafin (MGUA), 7th International Conference on “SPORT GLOBALIZATION: OLYMPIC GAMES AND INTERNATIONAL SPORT COMPETITION” 28th May 2013, Moscow, Russia and in the IX Annual International Science Conference, which was held on Thursday, May 30th, 2013 of the Department of Labor Law and Social Security Law of the Moscow State University of Law named after O. E. Kutafin (MSAL).
 • In International Conference on Sports Law, Belarusian Republican Union of Lawyers”, with topic: “Aspects of Sports Law & Lex Sportiva”, April 18-19, 2013 Minsk, Belarus.
 • In Changan University and Korean Association of Sports & Entertainment Law, 10th KASEL International Conference on Sports Law. Topic: A new Tread of Sports Law, whit speech: The field of Sports and European Union after the Lisbon Treaty”, 14-15 Oct. 2012 Seoul, North Korea.
 • In China Political Science and Law University Sports Law Structures, 18th IASL Congress. Topic: Sports Law Practice, Sports Law Justice and Sports Science and Studies wiht speech: Lex Sportiva Lex Olympica and International Sports law, 10-11 Oct. 2012, Beijing.
 • In the International Convention on Science, Education and Medicine in Sport (ICSEMIS 2012), 19-23 July2012, with speech: “IASL Presentation on “The Status of Sports Lawyers in the World”, Glasgow.
 • In International Scientific Conference “Present-Day Sports Law in Belarus and Abroad”. Belarusian Republican Union οf Lawyers”, “Urspectr” Llc with Support of State Public Association “Presidential Sports Club”, with subject: Lex Sportiva And International Legitimacy In Sports Activities, In Minsk On April 27, 2012, Belarus.
 • In sixth International scientific practical conference, "SPORTS LAW: PROSPECTS OF DEVELOPMENT", οf Moscow State Law Academy, With subject: Lex Sportiva: International or sui Generis - “Unethnic” Law? In Moscow, on 30 May 2012, Russia.
 • In Indian Law Institute:"The New Developments in International Sports Law & CAS Jurisprudence with Perspective of Sports Law in India". Saturday, February 26th, 2011, Plenary HallBhagawan Das Road, New Delhi, India. http://iasl.org/media/File/Souvenir_RKJain_Sports_Law_Seminar.pdf
 • In Kwandong University and Asian Sports Law Association (ASLA) and Korean Association and Entertainment Sports Law (KASEL) with paper: "Prospects for EU Action in the field of Sport after the Lisbon Treaty", 27-30 Okct 2011, Seoul, South Korea.
 • In Moscow, Russian Law Academy and MoscowSports, 17 IASL Congress, with presentation ,"Clauses for a Legitimizing Basis of Regulatory Competence in International Sports Activities, a Lex Sportiva & Lex Olympica Constitutional Charter", September 27-30, 2011 Moscow, Russia.
 • In Kuban State University to the International Sport Law Conference, with presentation, "Lex Sportiva and International Legitimacy", March 16-17, 2011, Krasnodar city, Russia.
 • In R.K.Jain Sports Law Knowledge Lecture & Seminar ,"The New Developments in International Sports Law & CAS Jurisprudence with Perspective of Sports Law in India". Saturday, February 26th, 2011, Plenary Hall, Indian Law Institute (in front of the Supreme Court of India),Bhagawan Das Road, New Delhi, India.
 • University of Political Science and Law,in: International Seminar of China Sports Law Research Center, "Lex sportiva and protection of professional players", 28-30 November (2010), Beijing: China.
 • Hanyang University in Seoul, "Lex Sportiva and international Legitimacy in sports Activities", 24-27 November (2010), Seoul: S. Korea.
 • In Cyprus Sports Law Symposium, "Post Graduate Program in Sports law International Sports Law and Lex Sportiva", 18 September 2010, Nicosia: Cyprus.
 • Istanbul University, Law Faculty Centre of Comparative Law, (Sept. 2010) International Sport Law and Business Conference, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Istanbul, Turkey, September 6-7, 2010, as Member of Congress Scientific Committee.
 • Bar Association of the Balearic Islands, 1st ICAIB (Balearic Islands Lawyers’ Chamber) Sports Law Congress, "International Sports activities and international legitimacy", 24-25 June 2010, Palma de Mallorca: Spain.
 • Sharm Ell Sheikh Arbitration Center (SHIAC), First Legal Arab Sport Forum "Arab Lex Sportiva", "A Survey of the International Legislations Governing the protection of the Professional Players", Sharm Sheikh 23-24 April 2010, Egypt.
 • Peter Pazmany University, Law Faculty, In Sports Law Forum, "Sports Law and Jurisdictional legal order", 18-20 March 2010, Budapest, Hungary.
 • Cyprus Olympic Committee, Symposium, "Legal nature of International Olympic Committee, International Sports Federation and national Law", 30-31 January 2010, Nicosia: Cyprus.
 • Ecological University in Bucharest, invited in: Post graduate studies "Master in Sports Law 2009-10", Bucharest, Romania.
 • In IASL Congresses (16 Speeches) various Subjects since 1992-2010.
 • University of Political Science and Law, International Seminar of China Sports Law Research Center, "Sports betting: Policy at EU level", 5th-8th January (2009), Beijing: China.
 • In Semmelveis University SPORTJUS, Sports Law Forum, "Sports Law and Lex Sportiva", 28th March (2009), Budapest: Hungary.
 • Moscomsport Department of Russian Government, Sports Law Forum, "Lex Sportiva Theory", 21 - 25 May (2009), Moscow, Russia.
 • In Dongguk University in Seoul, and Korean Association of Sports & Entertainment Law (KASEL), "Legal Policy for Sports Law in the EU", October 17 - 18, 2008, Seoul: S. Korea.
 • In China University of Political Science and Law, 3rd Annual Convention of Asian Sports Law Society and Annual convention of Sports Law Seminar of China Law Society, by Sports Law Research Center, "Lex Sportiva and Traditional Legal Order", November 10-11, 2007, Beijing: China.
 • University of Bucharest, in: International Seminar, "Aplication of the Lex Sportiva in the contents of National Sports law", December 7, 2007 Bucharest, Romania.
 • Beijing Foreign Language University, Conference "From Athens to Beijing 2004", "Olympic Idea and Institution of the Olympic Games", November 6-8, 2007, Beijing: China.
 • Comision de Juventud Y Deporte, Senado de la Republica. Estados unidos Mexicanos and Natianal Olympic Committee of Mexico, in 13th International IASL Congress: Sports Law Congress "Sports Law in Higher Education: Sports law in Geeks Universities", November 13-16, 2007, Mexico City: Mexico.
 • Natianal Olympic Committee of Slovenia, in International 12th IASL Congress international Congress: "Professional Sport Activities and Lex Sportiva 23 - 25 November 2006, Ljubljana, Slovenia.
 • University of Johannesburg, Law school and Department of Sport and Movement Studies, "Fighting Abuse in Sport", 28 - 30 November 2005, Johannesburg, South Africa.
 • Korean Association of & Entertainment Law (INC), In International Conference of Asian Sports Law Association, "Situation, Trend and Legal Policy for Sports Law", November 3-6, 2005, Seoul: S. Korea.
 • Department of Sport Management at the University of Peloponnese,2nd International Congress of Sport, "Sports Rules of Law: A Sui Generis Legal order", 3-5 June 2005, Sparta: Greece.
 • In International Law Congress of the International Ski Federation (FIS), "Sports law and rules of the sport institutional autonomy", 13-20 February 2005, Metsovo: Greece.
 • In International Seminar of post Graduate program: Olympic Studies "Olympic Cultural and Ethics Parameter", "Participation of Athletes in the Olympic Games", Olympia June 10 - 10 July, 2004, International Olympic Academy (IOA): Ancient Olympia.
 • In 1st International Congress of Sport, Department of Sport Management at the University of Peloponnese, "International sports legal order", 25-27 June, 2004, Sparta: Greece.
 • In International Philosophy Conference, "Modern Athlete: Omologia - Epieikeia (equitas) - isonomy - koinon symferon", in: International Centre of Philosophy and Inter-Disciplinary Research, 3-7 August, 2002, Pyrgos: Greece.
 • In 6th International Special Sessions, "Negative Phenomena in Sports and International Sports Law'', Olympia June 30 - July 5, 2001, International Olympic Academy (IOA): Ancient Olympia.
 • Προσκεκλημένος από το Moscomsport Department of Russian Government σε ειδική συνάντηση κυβερνητικών παραγόντων για την ανάπτυξη του Αθλητικού Δικαίου στη Ρωσία, (Moscow), 21-24 May 2009.
 • Βουλή των Ελλήνων περίοδος ΙΑ, σύνοδος Α’, Διακομματική Επιτροπή "Για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου εγγυήσεων διαφάνειας στον Αθλητισμό", Αθήνα 8 Μαρτίου 2005 (Αρ. Πρωτ. 307/4-3-05).

ΙΙ. Προσκεκλημένος Ελληνικών Πανεπιστημίων

 • Στο Τμ. Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, Αναβίωση Ολυμπιακών Αγώνων, Πανελλήνιο Συνέδριο - Πάτρα, 29-30  Μαΐου 2015. Πάτρα
 • Στο τμήμα Περιφερειακής οικονομικής Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος υπέυθυνος του Προγράμματος Δίκαιο και Οικονομία του
 • Αθλητισμού,και ομιλητής στο Αντικείμενο του Αθλητικού Δικαίου, Λιβαδειά 26 ιουνίου 2011.
 • Στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα ΦΠΨ Αθηνών, συμμετείχα ως μέλος σε συμβουλευτικής και εξεταστικής επιτροπής (2009) της Διδάκτορος Π. Φαράντου.
 • Νομικές Σχολές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Διαμόρφωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Αθλητικό Δίκαιο και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο" την αριθ Π. 304/24-11-09 έχει ήδη εγκριθεί, αναμένεται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 17-9-2009), ώστε να συνυποβληθεί στο ΤΕΦΑΑ προς έγκριση και υλοποίηση.
 • Στο Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών το εαρινό εξάμηνο του έτους 2009 κλήθηκα και έδωσα διάλεξη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση Υπηρεσιών Αθλητισμού" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και σε ειδικό πρόγραμμα ειδίκευσης: διοίκηση Αθλητικών υπηρεσιών, με θέμα Αθλητικό Δίκαιο.
 • Από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κλήθηκα και δίδαξα Αθλητικό Δίκαιο αλλά και άλλα μαθήματα του Δικαίου από το 2003 μέχρι και το 2008 ως αν. καθηγητής με ΠΔ.407/80.
 • Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του "Novisad Sports law", December 2006, Novisad, Servia.
 • Στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία κλήθηκα και δίδαξα στο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα: Olympic Studies "Olympic Cultural and Ethics Parameter", 2004-5 Ολυμπία.

ΙΙΙ. Αναφορές Άλλων Επιστημόνων

 • Οι αναφορές άλλων επιστημόνων Ελλήνων και ξένων στο έργο του είναι πάρα πολλές.
 • Στο διαδίκτυο είναι πάρα πολλές επίσης οι ιστοσελίδες που αναφέρονται στο έργο μου, όπως πάρα πολλές είναι και οι βιβλιοθήκες που έχουν καταχωρηθεί δημοσιεύσεις μου .