Στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, μέχρι και τον Μάιο του 2013 

Επιστημονικός Υπεύθυνος τoυ προγράμματος Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ 2011-2012), του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος) 

Επιστημονικός Υπεύθυνος τoυ προγράμματος Δίκαιο και Οικονομία του Αθλητισμού Summer School, του Τμήματος Περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, Λιβαδειά 2011

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτική (συμμετέχων)
Ερευνητικό Πρόγραμμα (2011-13): Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Άλλα Ερευνητικά προγράμματα

-   IASL Project of Research in Sports Law, 2021 as Cordinator

- Academic partnership σ το πρόγραμμα: Sport Law School της  European Law Students' Association σε συνεργασία με το  University of Turin and the University Sports Centre of Turin, για την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του αθλητικού δικαίου σε διεθνές επίπεδο.

- Comenius University Law Faculty, in Research program of the Agency of the Ministry of Education, science, research and sport SR for EU Structural Funds, as "internationally recognized expert". Theproject is: “Interdisciplinary matters and cross-cutting disciplines, aspects of sports law sports law”, for two years (2011-2013), under responsibility of the Asst Prof. Tomas Gabris, Bratislava, Czechoslovakia.

α. Ερευνητικά προγράμματα ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

- 2014 "Αθλητικοί Θεσμοί (Αθλητικό Δίκαιο), Διοίκηση & Ευρωπαϊκό θεσμικό Πλαίσιο",Του Παν/μίου Αθηνών, Σπουδαστήριο Αθλητικού Δικαίου,Επικαιροποίηση γνώσεων ΑΕΙ, Σύγχρονες Τάσεις της Φ.Α. & Αθλητισμού, με τη σύμπραξη των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πελοποννήσου (Τμ. Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής και τουΠαντείου Πανερπιστημίου (Τμ. Περιφερειακής Ανάπτυξης) .

- 2009-2011 συνέχιση του προγράμματος, Lex Sportiva: κανονιστικό σύστημα δικαίου - Δικαιοδοσία.

- 2008-2009 συνέχιση του προγράμματος, Lex Sportiva: κανονιστικό σύστημα δικαίου - Δικαιοδοσία.

- 2006-2007 συνέχιση του προγράμματος 1. Lex Sportiva: Αθλητικό Δίκαιο στον κόσμο (Συγκριτική μελέτη συστημάτων αθλητικού δικαίου αθλητικών φορέων) με επέκτασή του 2 Lex Sportiva: κανονιστικό σύστημα δικαίου - Δικαιοδοσία.

- 2005-06 Lex Sportiva: Αθλητικό Δίκαιο στον κόσμο (Συγκριτική μελέτη συστημάτων αθλητικού δικαίου αθλητικών φορέων).

- Υψιπύλη: Αθλητικοί Θεσμοί τη διοίκηση(2005).

- Lex Sportiva και συστήματα αθλητικού δικαίου αθλητικών φορέων (2004).

- Αθλητικά Αγωνιστικά ήθη και συμπεριφορά του φιλάθλου κοινού-Αθήνα Εθελοντισμός 2004.

- Αισυμνήτης (Εναρμόνιση κανόνων αθλητικού δικαίου) 2002.

- Η συμπεριφορά των αθλητών υψηλής Αγωνιστικής ομαδικών Αθλημάτων (1999).

- Επαγγελματικά Δικαιώματα Ελλήνων Αθλητών - Προπονητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1996).

- Η Διαιτησία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα, η ελληνική περίπτωση (1995).

- Δίκαιο των Ολυμπιακών Αγώνων: Θεσμικό πλαίσιο στην αρχαία και στη σύγχρονη εποχή (1990).

- Φίλαθλος ιδιότητα - σχετική νομολογία, (Αθήνα 1990).

- Αθλητικά δικαστήρια και απονομή της αθλητικής δικαιοσύνης (1992).
 

β. Ερευνητικά προγράμματα του Ε.Κ.Ε.Α.Δ.

- Ερευνητικό πρόγραμμα του ΕKΕΑΔ 2011-2013, με θέμα: «Προσυνεννοημένοι Αγώνες: Μια κοινωνιολογική και νομική προσέγγιση», Γνωστικό Πεδίο: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

- .Εναρμόνιση του ελληνικού Αθλητικού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό - Κοινοτικό Δίκαιο (από το 1992).

- Η Διαιτησία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα (1997).

- Καθεστώς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου: Δομή - λειτουργία των φορέων - εργασιακές σχέσεις (1995).

- Δομή και λειτουργία της διοίκησης της Φ. Αγωγής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα (1992-1998).

- Αθλητική Έννομη Τάξη-Αρνητικά Φαινόμενα Στον Αθλητισμό και Αθλητική Δεοντολογία (2001).

- Ευρωπαϊκό δίκαιο και αθλητισμός (2003).

- Στο πρόγραμμα Αισυμνήτης και Υψιπύλη του Σπουδαστηρίου Αθλητικού Δικαίου (2004-2005).

- Αθλητικό Δίκαιο εφαρμογές και ολυμπιακοί Αγώνες (2004).

- Αθλητικός νόμος- Lex Sportiva (2006).

- Αθλητική έννομη τάξη και ανθρώπινα δικαιώματα των αθλητών (2008).

- Lex Sportiva kai Διεθνής νομιμότητα στην Αθλητική δράση (2009-2010).
 

γ. Περαίωση ερευνητικών μελετών- γνωμοδοτήσεων:

1. ΕΣΑΚΕ, Αποβολή Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας από το Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Καλαθοσφαίρισης Ανδρών για Παράβαση Διατάξεων Του Αθλητικού Νόμου 2725/99 - Ζήτημα εννόμων συνεπειών ως προς την τελική κατάταξη του Πρωταθλήματος περιόδου 2010-2011.

2. Κώδικας Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ), σελ. 104 (Ειδική αναφορά του Προέδρου της ΕΦΙΠ σελ. 10) Αθήνα 2009.

3. Κατάσταση μέλους της ΔΟΕ μετά την αποχώρηση του λόγω ηλικίας, που είναι ταυτόχρονα και μέλος εθνικής ΕΟΕ και διευθυντικό στέλεχος, Αθήνα 2009.

4. Διαγραφή Αθλητικού Σωματείου από τους κόλπους της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ιππασίας, Αθήνα 2008.

5. Χορήγηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή σε προ του καθεστώτος ισχύος του ν. 2725/1999 αποφοίτους Τ.Ε.Φ.Α.Α, Αθήνα 2008.

6. Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Α.Ε.Ι. που παρίσταται ως μέλος στις συνεδριάσεις Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρίας, μετά από άδεια της υπηρεσίας του, Αθήνα 2007.

7.Η παροχή υπηρεσιών κατ' άρθρο 2 του Π.Δ. 219/2006 περί Γυμναστηρίων: όρια νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως και Η έννοια της σωματικής άσκησης, Αθήνα 2007.

8. Προσβολή απόφασης δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου - ΑΣΕΑΔ - από Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών Εκδοθείσης επί προσφυγής τρίτης ΚΑΕ, κατά αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, Αθλητικού Δικαστή και αφορά σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, Αθήνα 2007.

9. Διατύπωση Μομφής και Παύσης Μελών Δ.Σ Ομοσπονδίας για Μέλη του, Αθήνα 2005.

10. Νομική κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικής Ομοσπονδίας μετά την αποχώρηση τους από το σωματείο προέλευσης, Αθήνα 2004.

11. Κριτήρια πρόκρισης για Συμμετοχή των εθνικών ομάδων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Αθήνα 2003.

12. Πρόσληψη εκπαιδευτικού ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι. - φυσικής αγωγής και η ισχύς του πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής αλλοδαπής ως ισότιμου προς τα απονεμόμενα από ελληνικά Α.Ε.Ι. (ΤΕΦΑΑ), Αθήνα 2002.

13. Σύγκληση Γ.Σ. Αθλητικής Ομοσπονδίας από τη μειοψηφία με το ερώτημα: Παύση των μελών της διοίκησης, Αθήνα 2001.

14. Ολυμπιακή Εκπαίδευση: ο εν Ολυμπία σύγχρονος κόσμος (2001).

15. Επιβολή ποινής σε αθλήτρια ιππασίας για doping σε Ίππο, Αθήνα 2000.

16. "Κήρυξη θέσεως ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού: ερμηνεία του άρθρου 3 του Ν. 2517/97", Αθήνα 1999.

17. "Η Επαγγελματική Κατοχύρωση των Αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ ως Προπονητών έναντι των Σχολών της Γ.Γ.Α. και των Ι.Ε.Κ", Αθήνα Μάιος 1997.

18. Ανανέωση των συμβολαίων των Ελλήνων αμειβομένων καλαθοσφαιριστών μετά την απόφαση Bosman, Αθήνα 1996.

19. Εκπροσώπηση Αθλητικής Ομοσπονδίας στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, Αθήνα 1996.

20. "Συμμετοχή Αθλήτριας Πετοσφαίρισης 'Α κατηγορίας με βάση την Προκήρυξη των αγώνων - Πλαστοπροσωπία", Αθήνα 1995.

21. "Η άσκηση του λειτουργήματος του εκπαιδευτή στις πολεμικές τέχνες Tae- Kwo Do, Τζούντο Καράτε", Αθήνα 1994.

22. "Αντιδικία αθλητικού σωματείου για δράση αντίθετη προς το έργο της", Αθήνα 1993.

23. "Παραίτηση μελών του Δ.Σ. Aθλητικής Ομοσπονδίας, η ανασύνθεσή του και απόφαση της Γ.Σ. για ανάδειξη νέου", Αθήνα 1993.