Το Ε.Κ.Ε.Α.Δ. στα πλαίσια της ερευνητικής του δραστηριότητας, έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της περάτωσης ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στο αντικείμενο του Αθλητικού Δικαίου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα:

• Lex Sportiva και Διεθνής νομιμότητα στην Αθλητική δράση (2009)

• Αθλητική έννομη τάξη και ανθρώπινα δικαιώματα των αθλητών (2008)

• Αθλητικός νόμος- Lex Sportiva (2006)

• Στο πρόγραμμα Αισυμνήτης και Υψιπύλη του Σπουδαστηρίου Αθλητικού Δικαίου (2004-2005)

• Αθλητικό Δίκαιο εφαρμογές και ολυμπιακοί Αγώνες (2004)

• Ευρωπαϊκό δίκαιο και αθλητισμός, Ευρωπαϊκός Αθλητικός Κώδικας, Θέμα συγκριτικής Έρευνας στις
νομοθεσίες για τον Αθλητισμό των ευρωπαϊκών χωρών (2003)

• Αθλητική Έννομη Τάξη-Αρνητικά Φαινόμενα στον Αθλητισμό και Αθλητική Δεοντολογία (2001)

• Δομή και λειτουργία της διοίκησης της Φ. Αγωγής στην εκπαίδευση στην Ελλάδα (1992-1998)

• Καθεστώς του επαγγελματικού ποδοσφαίρου: Δομή - λειτουργία των φορέων - εργασιακές σχέσεις (1995)

• Η Διαιτησία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και τα ομαδικά αθλήματα (1997)

• Έρευνα Εναρμόνιση του ελληνικού Αθλητικού Δικαίου με το Ευρωπαϊκό - Κοινοτικό Δίκαιο (από το 1992)