α) Σε προπτυχιακό επίπεδο

• Στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών Διδασκαλία των μαθημάτων: Αθλητικό Δίκαιο από το 1989 ως μάθημα επιλογής και από το 1999 βασικό μάθημα.

• Στον κύκλο ειδίκευσης Οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού Διδασκαλία των μαθημάτων:
- Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισμό
- Διεθνείς Αθλητικοί Οργανισμοί και
- Δίκαιο Ολυμπιακών Αγώνων
από το 1999-2020.

• Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης; Αθλητισμού (2003-2008)
- Διοικητικό Δίκαιο
- Εμπορικό Δίκαιο
- Αθλητικό Δίκαιο

Σεμινάριο, στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7 Δεκεμβρίου 2022 με θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»
• Στα Σεμινάρια του Ολυμπιακού Κέντρου φιλοσοφίας και παιδείας, από το 1999-2008.

Στις Σχολές Προπονητών της ΓΓΑ θέματα Αθλητικού Δικαίου μέχρι το 2009.

 β) Σε μεταπτυχιακό επίπεδο

• Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" από το 2005-06 μέχρι σήμερα των
μαθημάτων:
- Αθλητικό Δίκαιο
- Ειδικά Θέματα Αθλητικού Δικαίου
- Σεμινάριο Αθλητικού Δικαίου
και καθοδηγούμενη μελέτη  .

•Σστο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ  2023.
•Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Summer School, Δίκαιο και Οικονομία του Αθλητισμού", Ιούνιος 2011, Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος .
• Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: "Διοίκηση Υπηρεσιών Αθλητισμού" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2008).
• Στο International Seminar of post Graduate program: Olympic Studies "Olympic Cultural and Ethics Parameter", "Participation of Athletes in the Olympic Games", Olympia June 10 - 10 July, 2004, International Olympic Academy (IOA): Ancient Olympia.
• Στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο των Σπουδαστηρίων Φιλοσοφίας - Αθλητικού Δικαίου του ΤΕΦΑΑ, με ειδικά θέματα από το 1994 μέχρι2007 σε θέματα όπως Αγών και λόγος, Μεθοδολογία - Μεταθεωρία της Έρευνας και Μεθοδολογικοί ορίζοντες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό.
• Προσκεκλημένος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Master in Sports Law" του Ecological University in Bucharest, Romania το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

 γ) Επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών και μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών

• Συμμετοχή σε 15 Μεταπτυχιακές Επιτροπές διδακτορικών διατριβών: α) Δύο στη Νομικής Σχολής του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών,   1994 & 2014), β) στη Φιλοσοφική Σχολή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών δύο υποψηφίων ενός αλλοδαπού φοιτητή (Παλαιστίνη), με θέμα που αφορούσε τους τιμωρημένους αθλητές ομαδικών αθλημάτων (Αρ. Πρ.1506/20.2.1995), υποστήριξε τη διατριβή του τον Ιούνιο του 1998 και έλαβε το βαθμό ΑΡΙΣΤΑ, και της με Αρ. Πρ. 2591/14.6. 2000, ο οποίο έλαβε ήδη τον τίτλο, γ) του Πανεπιστημίου της Σόφιας, με πεδίο έρευνας την επιρροή του Αθλητισμού στη διαμόρφωση σχέσεων και η πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, δ) δύο στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή δη στο ένα έγινε υποστήριξη ε) σε οκτώ  στο  ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών και .στ) σε Μια στο πανεπιστήμιο Θράκης (ΤΕΦΑΑ).
• Επίβλεπων σε πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλος τριμελών Συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών.
• Επιβλέπων σε 6 Διδακτορικές Διατριβές με θέμα Αθλητικού Δικαίου ακ των οποίων σε μία έδινε υποστήριξη και ελήφθη ο Τίτλος το 2015.

 δ) Διαμόρφωση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αθλητικού Δικαίου

• Διαμόρφωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Αθλητικό Δίκαιο και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο", το οποίο έχει υποβληθεί και εγκριθεί από Πανεπιστήμιο της Κύπρου και το οποίο ανακοινώθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 18-9-2010.
• Διαμόρφωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Αθλητικό Δίκαιο και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο", το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στις Νομικές Σχολές της Χώρας ώστε να συνυποβληθεί στο ΤΕΦΑΑ προς έγκριση και υλοποίηση. Με την αριθ Π. 304/24-11-09 έχει ήδη εγκριθεί από τη νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναμένεται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα 17-02009).
• "Sports law" της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Novisad December 2006), Servia
• Mέλος Επιτροπής βαθμολόγησης sτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΕΦΑΑ "Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός" (23-12-2004).