Ο Δ. Παναγιωτόπουλος έχει συμμετάσχει στην Οργάνωση πολλών Επιστημονικών Συνεδρίων-Σεμιναρίων-Συμποσίων σχετικά με την Αθλητική Επιστήμη και το Αθλητικό Δίκαιο.

Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών κοινοτήτων και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ). Είναι συγγραφέας και εκδότης πολλών επιστημονικών συγγραμμάτων και μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Είναι Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (IASL) επανεκλεγείς το 2011-2014, ενώ έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας αυτής από το 1992 μέχρι το 2008. Είναι επίσης ο εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού της IASL με τον τίτλο "International Sports Law Review Pandektis" και του ελληνικού επιστημονικού περιοδικού "Lex Sportiva". Έχει επίσης προσκληθεί ως ομιλητής πάνω σε θέματα που άπτονται του αθλητικού δικαίου και της Lex Sportiva, σε πολλά Πανεπιστήμια και συνεδριακούς χώρους αθλητικού δικαίου, όπως είναι όλα τα Συνέδρια Αθλητικού Δικαίου της IASL και άλλα διεθνή συνέδρια και σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης, στην Ασία, την Αφρική, τη Νότια και Βόρεια Αμερική (USA).

Το έργο του συγγραφέα έχει σχολιαστεί θερμά από πολλές προσωπικότητες του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου και από τον ημερήσιο τύπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.