• Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, Λυδία λίθος η σύσταση ανεξάρτητης αθλητικής αρχής, "Εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, 16-2-2013, περισσότερα

• Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, "Χρειαζόμαστε ένα Παγκόσμιο Αθλητικό Καταστατικό Χάρτη", Εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ, 18-08-2012, περισσότερα

• Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, "Τι προκαλεί την αθλητική βία;", σε: απόψεις ΣΚΑΪ, (05/04/2007, Τελευταία Ενημέρωση 07:18 13/04/2007)

• Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος, "Το Ντόπινγκ οι νόμοι και το Χρήμα", Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, (Νέες Εποχές 17.9.2000