Το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας διοικείται από Πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για τριετή θητεία. 

Στις εργασίες και τα προγράμματα συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι Διδάκτορες και Ερευνητές από το χώρο των αθλητικών επιστημών και του Δικαίου, που στην πράξη τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με το Αθλητικό Δίκαιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΑΔ είναι πενταμελές με την παρακάτω σύνθεση

Πρόεδρος: Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Περράκης

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Ταμίας: Μαργιάννα Φιλιπποπούλου

Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης