Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ΣτΕ ,
Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (IASL), πρ.Αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

 


Α. Σπουδές

• Έχει σπουδάσει Νομικά και Αθλητικές Επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσαλλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θεματικό κύκλο τους ολυμπιακούς Αγώνες και Ειδίκευση στο Αθλητικό Δίκαιο. Είναι Διδάκτωρ Αθλητικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ξένη γλώσσα, Αγγλικά.


B. Ακαδημαϊκές και επαγγελματικές θέσεις

• Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών από 31-1-2014
. Αναπλ. Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2005-2013
• Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ (2010-2013)
• Δικηγόρος, Δ. Σ. Αθηνών Παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, επικεφαλής προσωπικού Δικηγορικήςς Εταιρείας Δ.Π.Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες, που χειρίζεται υποθέσεις πέραν του Αθλητικού Δικαίου και υποθέσεις διοικητικού Δικαίου, Αστικού, εμπορικού και εργατικού Δικαίου
• Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμ. Ορ & Δ. Αθλ Π. Δ/480), 2003-2008
• Επισκέπτης καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-02 και 2009)
• Επίκουρος Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1992-2005
• Λέκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1988-1992

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος πολλών Νομικών Προσώπων, Αθλητικών Ομοσπονδιών και Οργανισμών. Διευθύνει το Δικηγορικό Γραφείο «Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες», το οποίο ασχολείται με υποθέσεις εμπορικού, αστικού, εργατικού, οικονομικού και διοικητικού δικαίου. Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας Αθλητικού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και μέλος Επιτροπών Αθλητικού Δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως επίσης μέλος του Νομικού Συμβουλίου της Ενώσεως Ανωνύμων Εταιρειών από το 2002. Επιπλέον, ο Δ. Παναγιωτόπουλος έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Προεδρίας (2003-2004) και ήταν υπεύθυνος για την αθλητική νομοθεσία και την δημιουργία του Κώδικα Αθλητικού Δικαίου.


Επικοινωνία:

Δν/ση: Βερανζέρου 4, 10677 Αθήνα
Τηλ
. 210 3810312-329
Φαξ
.: 210 3810372

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.panagiotopouloslaw.gr
www.iasl.org/pages/en/about_iasl 
www.iasl-journals.com